KURAN EĞİTİM VE KÜLTÜR DERNEĞİ



HESAP NO: 8552552-1
IBAN NO:TR64 0020 5000 0085 5255 2000 01
ŞUBE: KUVEYTTÜRK BÜYÜKÇEKMECE ŞUBESİ

Fork me on GitHub



Bir vecize


Evet her hakikî hasenat gibi cesaretin dahi menbaı, imandır, ubudiyettir.



Bir Vecize