KURAN EĞİTİM VE KÜLTÜR DERNEĞİHESAP NO: 8552552-1
IBAN NO:TR64 0020 5000 0085 5255 2000 01
ŞUBE: KUVEYTTÜRK BÜYÜKÇEKMECE ŞUBESİ

Fork me on GitHub

Hakkımızda

 

Kâinatın Halikı Allah’ın (cc) ezelden gelip ebede gidecek Hutbe-i Ezeliyesi Mu’cize Beyanlı Kur’an-ı Kerim’inde ferman buyurduğu “Rabbinin kitabından sana vahyedileni oku!” (Kehf: 27) ayet-i kerimesine ve Kur’an-ı Hakîm’in Şanlı Tercümanı, İnsanlığın Hatibi, Mü’minlerin İmamı Hz. Muhammed’in beyan eylediği “Sizin en hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve öğretendir.” Hadis-i Şerifine mazhar olmak gayesiyle yola çıkan Tepekent Kur’an Kursu, nesillerimizi âhirzamanın fitne ve günahlarından muhafaza etmek, Kur’an ve Sünnet istikametli bir hayat yaşamalarına vesile olmak, ahlaklı, ifranlı vatan ve millete sevdalı örnek insan olmalarını sağlamak için geceli gündüzlü çalışma ve faaliyetlerini sürdürmektedir.

 

Ruhlarımızın mürebbisi, akıllarımızın muallimi, gönüllerimizin sevgilisi, her cihette rehberimiz olan Peygamber Efendimiz’in (asm) ilim ve ahlâk alanında insanlığın inkişaf ve terakkisi için Kur’an’ın nurlu prensiplerine istinat ederek tesis eylediği mescit, medrese ve mektep hüviyeti taşıyan Mescid-i Nebevî ve külliyesi İslâm âlemi için muhteşem bir modeldir. Bizler karınca misal adımlarla dahi olsa bu Peygamberî misyonu takip ederek, Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin ifade ettiği, asrımızın eğitim modelini belirleyen Vicdanın ziyası, ulûm-u diniyedir.  Aklın nuru, fünun-u medeniyedir. İkisinin imtizacıyla hakikat tecellî eder. O iki cenah ile talebenin himmeti pervaz eder. İftirak ettikleri vakit, birincisinde taassup, ikincisinde hile, şüphe tevellüd eder.” hakikatinin ışığında hedeflerimizi gerçekleştirmek istiyoruz.

 

Tepekent Kur’an Kursu olarak bu mübarek yolculuğumuzda ilim, hikmet, hakikat, zikir, fikir, şeriat, şifa, hidayet ve rahmet hazinesi olan Kur’an-ı Kerim’i ve bütün dünyayı kurtarmaya muktedir esas ve hakikatlerini, talebelerimizin ruhlarına ve gönül dünyalarına nakşetmek suretiyle Kur’an ahlâkıyla terbiye edilmiş, Kur’an ve iman muhafızı nesillerin yetişmesi gayesiyle yaptığımız program ve faaliyetlerimizde donanımlı, genç, dinamik kadromuzla hizmet vermekteyiz.

 

Kur’an tilavet, talim ve hafızlığının yanında Fıkıh, Siyer, Hitabet, Adab-ı Muaşeret gibi İslâmî ilimlerde de ileri derecede, keyfiyetli eğitim verilmekte olup, Arapça lisan eğitimi de uzman hocalarımızın nezaretinde uygulanmaktadır. Ayrıca asrımızın Kur’an tefsiri Risale-i Nur külliyatının derinlemesine tahkik edilmesi için ihtisas sınıfları teşkil edilerek lisanı Kur’an’ı okurken lisan-ı haliyle, hayatıyla da Kur’an’ı okuyan ve yaşayan nesiller yetiştirmek için faal bir şekilde faaliyet gösterilmektedir.

 

Talebelerimizin okul derslerinde de başarılı olabilmeleri için Türkçe, Sosyal, Fen, Matematik, İngilizce ve muhatap oldukları bütün dersleri kapsayan müfredatta, sahasında uzman branş öğretmenler tarafından özel dersler ve programlar verilmektedir.

 

Bütün bu eğitim ve hizmet faaliyetleri konferans salonundan dersliklerine, yatakhaneden çok amaçlı salonuna kadar her alanı son derece kaliteli, düzenli ve tertipli olan fizikî bir ortamda gerçekleştirilmektedir. Ayrıca öğrencilerimiz için düzenlenen futbol, yüzme, gezi, piknik ve benzeri sosyal faaliyetler de belli bir takvim dahilkinde icra edilmektedir.