KURAN EĞİTİM VE KÜLTÜR DERNEĞİHESAP NO: 8552552-1
IBAN NO:TR64 0020 5000 0085 5255 2000 01
ŞUBE: KUVEYTTÜRK BÜYÜKÇEKMECE ŞUBESİ

Fork me on GitHubBir vecize


Evet, kainat iman nuruyla matem-i umumi olmaktan çıkıp mescid-i zikir ve şükür olmuştur.Bir Vecize